Prof.Dr. Iset Morina

Profesor i Rregullt
Fakulteti Juridik
[email protected]
Tel. +383(0)38 229 063 /+383(0)38 220 484
C.V. PROF.DR. ISET MORINA (Shqip)


C.V. PROF.DR. ISET MORINA (Anglisht)Ligjëron lëndët në Baçelor:

  • Arbitrazhi   
  • E drejta procedurale civile
  • E drejta procedurale civile-pjesa e veçantë

Ligjëron lëndët në Master:

  • E drejta komparative në fushën e së drejtës private
  • Arbitrazhi dhe teknikat tjera alternative për zgjidhjen e kontesteve
  • Procedura civile II
  • E drejta e falimentimit