Prof.Dr.Iset Morina

Profesor i asocuar
Fakulteti Juridik
[email protected]
Tel. +381(0)38 229 063/ 220 484


C.V. PROF.DR. ISET MORINA (Shqip)

C.V. PROF.DR. ISET MORINA (Anglisht)Ligjëron lëndët në Bachelor:

  • Arbitrazhi   
  • E drejta e procedurës civile
  • E drejta procedurale civile-pjesa e veçant

Ligjëron lëndët në Master:

  • Procedura civile ndërkombëtare.