Prof.Dr.Mejdi Bektashi

Profesor i asocuar
Fakulteti Juridik
[email protected]
Tel. +381(0)38 229 063/ 220 484C.V. Mejdi Bektashi - Shqip
C.V. Mejdi Bektashi - English


Bachelor:

Ekonomia
Politika ekonomike
Konsumi dhe e drejta e konsumatorëve
Analiza ekonomike e së drejtës
Institucionet financiare ndërkombëtare


Master:

Institucionet financiare ndërkombëtare
Integrimet ekonomike dhe globalizimi
Analiza ekonomike e së drejtës    


Literaturë