Prof.Dr.Naim Haliti

Profesor i angazhuar
Fakulteti Juridik
[email protected]
Tel. +381(0)38 229 063/ 220 484

Profesorë i angazhuar nga fakulteti jo amë.

Ligjëron lëndët në Bachelor:

  • Mjekësia ligjore

Ligjëron lëndët në Master:

  • Mjekësia ligjore