Prof.Dr.Nuri Behxheti

Profesor i asocuar
Fakulteti Juridik
[email protected]
Tel. +381(0)38 229 063/ 220 484

Ligjëron lëndët në Bachelor:

  • Historia e institucioneve  shtetërore dhe juridike

Ligjëron lëndët në Master:

  • Historia e diplomacisë.