Prof.Dr.Osman Ismaili

Profesor në pension
Fakulteti Juridik
[email protected]
Tel. +383(0)38 229 063 /+383(0)38 220 484C.V. Osman Ismaili - Shqip

C.V. Osman Ismaili - English

Ligjëron lëndët në Bachelor:

  • Fillet e së drejtës
  • Filozofia e së drejtës
  • Retorika dhe shprehja juridike
  • Metodologji dhe shkrim ligjor

Ligjëron lëndët në Master:

  • Metodologjia hulumtuese e së drejtës