Prof. Asoc. Dr. Qerim Qerimi

Profesor i Asocuar
Fakulteti Juridik
[email protected]
Tel. +383(0)38 229 063 /+383(0)38 220 484
 

C.V. Qerim Qerimi - Shqip

C.V. Qerim Qerimi - English


Ligjëron lëndët:


  • E Drejta Ndërkombëtare Publike 
  • Organizatat Ndërkombëtare 
  • E Drejta Ndërkombëtare për të Drejtat e Njeriut 
  • Teoria e Marrëdhënieve Ndërkombëtare 
  • E Drejta Diplomatike dhe Konsullore