Prof.Dr.Rexhep Murati

Profesor i rregullt
Fakulteti Juridik
[email protected]
Tel. +381(0)38 229 063/ 220 484


C.V. Rexhep Murati - Shqip

C.V. Rexhep Murati - English

Ligjëron lëndët në Bachelor:

  • E drejta e procedurës penale
  • Klinika juridike penale
  • E drejta procedurale penale-pjesa e posaçme

Ligjëron lëndët në Master:


Procedura penale III.