Prof.Dr.Rrustem Asllani

Profesor i asocuar
Fakulteti Juridik
[email protected]
Tel. +383(0)38 229 063 /+383(0)38 220 484
 Profesorë i angazhuar nga fakulteti jo amë.

Ligjëron lëndët në Bachelor:

  • Baza e kontabilitetit edhe e drejta llogaritare.