Prof.Ass.Dr. Flamur Hyseni

Profesor asistent
Katedra administrativo - kushtetuese
[email protected]
Tel. +383(0)38 229 063 /+383(0)38 220 484

C.V. Flamur Hyseni - Shqip
C.V. Flamur Hyseni - English