Mr.Sc. Shefije Hasani

Ligjëruese
Fakulteti Juridik
[email protected]
Tel. +383(0)38 229 063 /+383(0)38 220 484

Ligjëron lëndët në Bachelor: 

  • Gjuha angleze I
  • Gjuha angleze II