Dr.sc. Miftar Shala
Sekretar i Fakultetit Juridik
Fakulteti Juridik
[email protected]
Tel. +381(0)38 229 063/ 220 484

Ma. Sc. Smajl Kuçi
Zyrtar i Lartë në shërbimin e studentëve bachelor
Fakulteti Juridik
[email protected]
Tel. +381(0)38 229 063/ 220 484/229

Elbasan Bardhaj
Zyrtar i Teknologjisë së informacionit
Fakulteti Juridik
[email protected]
Tel. +381(0)38 229 063/ 253

Ma.Sc. Agim Bahtiri
Zyrtar për mësim
Fakulteti Juridik
[email protected]
Tel. +381(0)38 229 063/ 220 484

Faze Sadikaj
Bibliotekiste
Fakulteti Juridik
[email protected]
038/229 063

Naime Hasani
Zyrtare për logjistikë - asete
Fakulteti Juridik
[email protected]
Tel. +381(0)38 223 034/ 229 063

Sevdije Rexhepi
Asistente e Dekanit
Fakulteti Juridik
[email protected]
Tel. +381(0)38 229 063/ 220 484

Florije Xani
Zyrtar për çështje të studentëve Master
Fakulteti Juridik
[email protected]
,

Tasim Vehapi
Zyrtar për çështje të studentëve Master
Fakulteti Juridik
[email protected]
Tel. +381(0)38 229 063/ 220 484

Suzana Gusija
Zyrtar për çështje të studentëve Master
Fakulteti Juridik
[email protected]
Tel. +381(0)38 229 063/ 220 484

Mr.sc. Ajshe Ajvazi
Zyrtar për çështje të studentëve
Juridik i përgjithshëm
[email protected]
+381(0)38 223 105/ 229 063

Riza Krasniqi
Zyrtar i shërbimit të studentëve
Fakulteti Juridik
[email protected]
038/229 063-105

Lindita Nuhiu
Zyrtar i shërbimit të studentëve
Fakulteti Juridik
[email protected]
038/229 063-105

Artë Berisha
Zyrtar për çështje të studentëve
Juridik
[email protected]
+381(0)38 229 744

Ardita Rrakaqi
Zyrtar për arkiv
Juridik i përgjithshëm
[email protected]
+381(0)38 223 104/ 229 063

Lumnije Gashi
Bibliotekiste
Juridik
[email protected]
+381(0)38 223 104/ 229 063

Fatbardha Abazi
Zyrtare në Qendrën për Zhvillim të Karrierës
Juridik
[email protected]
038/225-765