Mr.sc. Ajshe Ajvazi

Zyrtar për çështje të studentëve
Juridik i përgjithshëm
[email protected]
+381(0)38 223 105/ 229 063