Artan Dermaku

Zyrtar I shërbimit të studentëve
Fakulteti Juridik-Gjilan
[email protected]
Tel. +381(0)38 229 063/ 220 484