Elbasan Bardhaj

Zyrtar i Teknologjisë së informacionit
Fakulteti Juridik
[email protected]
Tel. +381(0)38 229 063/ 253