Ma.Sc. Fatos Abazaj

Zyrtar për çështje të studentëve
Fakulteti Juridik
[email protected]
038/229 063-105