Naime Hasani

Zyrtare për logjistikë - asete
Fakulteti Juridik
[email protected]
Tel. +381(0)38 223 034/ 229 063