Riza Krasniqi

Zyrtar i shërbimit të studentëve
Fakulteti Juridik
[email protected]
038/229 063-105