Mr.sc.Shaban Dulahu

Zyrtar i Lartë i shërbimit të studentëve-Master
Fakulteti Juridik
[email protected]
Tel. +381(0)38 229 063/ 220 484