Tasim Vehapi

Zyrtar për çështje të studentëve Master
Fakulteti Juridik
[email protected]
Tel. +381(0)38 229 063/ 220 484