Xhafer Bislimi

Zyrtar i shërbimit të studentëve
Fakulteti Juridik
[email protected]
Tel. +381(0)38 229 063/ 220 484/105