Fatbardha Abazi 

Zyrtare e Qendrës për Zhvillim të Karrierës ,
Tel: 038/225-765

Email: [email protected]pr.edu.