1. Njoftim për mbylljen e përkohshme të Bibliotekës

     
  1. Orari i mbajtjes së provimit pranues të konkursit plotësues bachelor në vitin akademik 2020/21

     
  1. Njoftim mbi përzgjedhjen e kandidatëve të suksesshëm për punë praktike

     
  1. Kalimi nga studimet me korrespodencë në studime të rregullta