MBAHET PROVIMI PRANUES PËR REGJISTRIMIN E STUDENTËVE TË RINJ NË FAKULTETIN JURIDIK-AFATI II

27 Shtator 2021
SHARE

MBAHET PROVIMI PRANUES PËR REGJISTRIMIN E STUDENTËVE TË RINJ NË FAKULTETIN JURIDIK-AFATI II

Në Fakultetin Juridik të Universitetit të Prishtinës, me datë 27 shtator 2021 u mbajt provimi pranues për regjistrimin e studentëve të rinj për vitin akademik 2021/2022-Afati II.

Provimit pranues i janë nënshtruar 324 kandidatë dhe organizimi i provimit është bërë duke respektuar masat e mbrojtjes në fuqi kundër pandemisë COVID-19.

Fakulteti Juridik i uron suksese kandidatëve që kanë aplikuar për të fituar statusin e studentit.