Rezultatet preliminare të provimit pranues për vitin akadmik 2022-23 në studimet Bachelor

21 Korrik 2022
SHARE

Për studime të rregullta (Kliko këtu)

Komunitete jo-shimicë (Kliko këtu)

Preshevë, Bujanoc, Medvexh (Kliko këtu)

Mali i Zi (Kliko këtu)

 

 

Kandidatët të cilët nuk janë pranuar, sipas rezultateve të shpallura, mund të parashtrojnë ankesë në Fakultetin Juridik, më së largu 48 orë pas publikimit të rezultateve preleminare.

Ankesat pranohen me datë 22.07.2022 dhe me datë 23.07.2022, deri në ora 16:00. Pas këtij afati, ankesat nuk do të pranohen.

Shqyrtimi i ankesave bëhet nga Komisioni për shqyrtimin e ankesave, ditën e Hënë,  me datë 25.07.2022, duke filluar nga ora 09:30, në Amfiteatrin e Madh të Fakultetit Juridik.