Rezultatet preliminare të provimit për pranimin e studentëve të rinjë, në nivelin Baçelor, afati i dytë

04 Nëntor 2020
SHARE

Rezultatet preliminare të provimit për pranimin e studentëve të rinjë, në nivelin Baçelor për vitin akademik 2020/2021 në afatin e dytë mund t'i shkarkoni në linkun në vijim:
Shkarko rezulatet prliminare këtu.

Kandidatët të cilët nuk janë pranuar, sipas rezultateve të shpallura, mund të parashtrojnë ankesë në Fakultetin Juridik, më së largu 48 orë pas publikimit të rezultateve preliminare.

Ankesat pranohen me datë 05.11.2020 dhe me datë 06.11.2020, deri në ora 16:00, në arkivën e fakultetit Juridik, zyra numër 4. Pas këtij afati, ankesat nuk do të pranohen.

Shqyrtimi i ankesave bëhet nga Komisioni për shqyrtimin e ankesave, ditën e Hënë,  me datë 09.11.2020, duke filluar nga ora 10:00, në Amfiteatrin e Madh të Fakultetit Juridik.