Rezultatet preliminare të provimit për pranimin e studentëve të rinjë, në nivelin Master

07 Nëntor 2020
SHARE

Rezultatet preliminare të provimit për pranimin e studentëve të rinjë, në nivelin Master

Programi: E drejta penale (Kliko këtu)
Programi: E drejta civile (Kliko këtu)
Programi: E drejta kushtetuese dhe administrative (Kliko këtu)
Programi: E drejta ndërkombëtare (Kliko këtu)
Programi: E drejta financiare (Kliko këtu)
Programi: E drejta kontratat dhe e drejta komerciale (Kliko këtu)


Kandidatët nga komunitetet jo-shumicë

Programi: E drejta penale (Kliko këtu)
Programi: E drejta civile (Kliko këtu)


Pjesa e vlerësimit nga gjuha angleze (gjuhë e huaj) është përfshirë në totalin e pikëve, në kuadër të provimit pranues.


Kandidatët të cilët nuk janë pranuar, sipas rezultateve të shpallura, mund të parashtrojnë ankesë në Fakultetin Juridik, më së largu 48 orë pas publikimit të rezultateve preliminare.

Ankesat pranohen me datë 09.11.2020 dhe me datë 10.11.2020, deri në ora 16:00. Pas këtij afati, ankesat nuk do të pranohen.

Shqyrtimi i ankesave bëhet nga Komisioni për shqyrtimin e ankesave, ditën e Mërkurë, me datë 11.11.2020, duke filluar nga ora 10:00, në Amfiteatrin e Madh të Fakultetit Juridik.