Rezultatet përfundimtare të provimit për pranimin e studentëve të rinjë, në nivelin Master

11 Nëntor 2020
SHARE

Rezultatet përfundimtare të provimit për pranimin e studentëve të rinjë, në nivelin Master

Programi: E drejta penale (Kliko këtu)
Programi: E drejta civile (Kliko këtu)
Programi: E drejta kushtetuese dhe administrative (Kliko këtu)
Programi: E drejta ndërkombëtare (Kliko këtu)
Programi: E drejta financiare (Kliko këtu)
Programi: E drejta kontratat dhe e drejta komerciale (Kliko këtu)


Kandidatët nga komunitetet jo-shumicë

Programi: E drejta penale (Kliko këtu)
Programi: E drejta civile (Kliko këtu)

VENDIM - Komisioni për shqyrtimin e ankesave (Kliko këtu)