Takim me përfaqësuesit e International Narcotics & Law Enforcement Affairs (INL)

11 Dhjetor 2020
SHARE

 Takim me përfaqësuesit e International Narcotics & Law Enforcement Affairs (INL)


Dekani dhe Prodekanja për Bashkëpunim Ndërkombëtar dhe Projekte me Student me 10 dhjetor 2020 u takuan me përfaqësuesit e International Narcotics & Law Enforcement Affairs (INL), me qellim të krijimit të partneritetit me universitete në SHBA, dhe në pajtim me Programin e Zyrës së Dekanit të mbështetet mobiliteti i personelit akademik dhe studentëve të doktoratës, zhvillimit të komponentës së hulumtimit, si dhe praktikës për studentët e nivelit Bachelor dhe Master.