VAZHDIMI I AFATIT TË SEMS PËR REGJISTRIM TË SEMESTRIT DIMËROR 2020/21

15 Dhjetor 2020
SHARE

 1. Njoftohen studentët e të gjitha niveleve të studimeve (Ba, Ma dhe PHD) se afati për regjistrim të semesrit dimëror për vitin akademik 2020/21 do të jetë i hapur nga data 14.12.2020 deri më datë 18.12.2020 në ora 15.30.

2.Studentët të cilët kanë obligime financiare të papaguara nga vitet paraprake, obligohe që përveç semestrit dimëror të vitit akademik 2020/21, të paguajnë edhe borgjet e papaguara.

3.Në këtë fazë të regjistrimit të semestrit dimëror, lejohet edhe paraqitja e temave të diplomës për studentët të cilët proceduralisht janë në këtë fazë.