DBU - Bursa në Institucionet Gjermane për të diplomuarit Master nga Kosova

18 Shkurt 2022
SHARE

Fondacioni Federal Gjerman për Mjedisin (DBU) është një fondacion i krijuar nga Republika Federale e Gjermanisë në vitin 1989. Është fondacioni më i madh mjedisor në Evropë. Çdo vit, DBU jep deri në 60 bursa për kualifikim të mëtejshëm në fushën e mbrojtjes së mjedisit dhe ruajtjes së natyrës për talentet e rinj. Bursat janë të hapura për të diplomuarit e kualifikuar Master të të gjitha disiplinave nga vendet e Evropës Qendrore dhe Lindore (EQL), përfshirë Kosovën.

Gjatë kohës së bursës në Gjermani, mbajtësit e bursave zhvillojnë zgjidhje për çështjet mjedisore. Pas kthimit në vendet e tyre të origjinës, të diplomuarit e bursës supozohet të transferojnë dhe zbatojnë drejtpërdrejt njohuritë e tyre në vendet e tyre të origjinës. Për këtë qëllim, në disa raste, DBU mund të japë gjithashtu një numër të kufizuar studentësh me grante të vogla shtesë në vendin e tyre.

Ju mund të aplikoni për një bursë dy herë në vit. Afati i aplikimit në pranverë është 5 Mars 2022.

Këtu është një përmbledhje e shkurtër e fakteve kryesore në lidhje me Bursat e DBU (https://www.dbu.de/2600.html ):

 

Qëllimet

·         kualifikim i avancuar i të diplomuarve Master të të gjitha disiplinave për tema relevante mjedisore

·         transferimi i njohurive në shkencë, administratë, biznes, praktikë gjetkë

·         rrjetet ndërkombëtare ndërmjet ekspertëve mjedisorë të të gjitha disiplinave

 

Kriteret për aplikim

 

·         Diplomë Master mbi mesataren e marrë brenda pesë viteve të fundit

·         të gjitha disiplinat janë të pranueshme

·         shtetësia dhe rezidenca në një nga vendet pjesëmarrëse të EQL-së, p.sh. Kosova

·         propozimi i një teme të rëndësishme dhe të aplikuar për mjedisin; ju lutemi kontrolloni FAQ-të tona për skicën

·         njohuri të mjaftueshme të gjuhës gjermane; duhet të vërtetohet në fillim të qëndrimit në institucionin pritës

·         kandidatët e doktoraturës mund të aplikojnë nëse projekti i doktoraturës vihet në pritje - dhe do të përfundojë vetëm deri në fund të bursës

 

Procedura e aplikimit

 

procedura e aplikimit online e disponueshme në gjermanisht dhe anglisht

Afati i aplikimit çdo vit më 5 mars dhe 5 shtator.

regjistrimi/hyrja në faqen përkatëse të vendit (https://www.dbu.de/2922.html )

 

Financimi

 

·         deri në 60 bashkëpunëtorë të EQL financohen në vit; ju mund të kontrolloni bazën tonë të të dhënave për shembuj (https://www.dbu.de/2431.html)

·         periudha e financimit: 6-12 muaj

·         Granti mujor: 1.250 €

·         sigurimi shëndetësor, aksidenti dhe përgjegjësia

·         disa javë kurs intensiv të gjermanishtes në Osnabrück para fillimit të qëndrimit në institucionin pritës

 

Mentorimi

 

·         mbështetje me gjetjen e një institucioni pritës të përshtatshëm në Gjermani: pritës mund të jenë p.sh. universitete, institute kërkimore, kompani, autoritete, OJQ

·         seminare për shkëmbim ndërmjet kolegëve

·         ftesë për ngjarje të rëndësishme të DBU, si Çmimi Gjerman i Mjedisit (https://www.dbu.de/2547.html)

·         rrjetëzimi ndërmjet kolegëve dhe të diplomuarve përmes platformës online Stipnet

·         takimet vjetore të Alumni-ve në vendet e tyre të origjinës

 

Për informata dhe sqarime shtesë shikoni të bashkëlidhura dokumentet e thirrjes së hapur për aplikime.


 

 

 

Broschüre Fellowships for graduates from Central- and Eastern Europe (CEE) - [Broschüre]

 

Förderleitlinien des MOE Programms

 

 

Suksese, gjithë të mirat,

ZKPS