Takim me përfaqësuesit e UNDP-së

10 Mars 2021
SHARE

Me datën 9 Tetor, Dekani, u.d. Prodekanja për Marrëdhënie Ndërkombëtare dhe Projekte me Studente, dhe Prof.Dr. Mirlinda Batalli pritën nëMe datën 9 Tetor, Dekani, u.d. Prodekanja për Marrëdhënie Ndërkombëtare dhe Projekte me Studente, dhe Prof.Dr. Mirlinda Batalli pritën në takim përfaqësues të UNDP. Në takim është diskutuar për mbështetjen e UNDP-së për Fakultetin Juridik në rekrutimin e praktikantëve, arritjen e marrëveshjeve me universitete Evropiane, dhe organizimin e garave kërkimore të studentëve në fushën e ndihmës juridike falas.. Në takim është diskutuar për mbështetjen e UNDP-së për Fakultetin Juridik në rekrutimin e praktikantëve, arritjen e marrëveshjeve me universitete Evropiane, dhe organizimin e garave kërkimore të studentëve në fushën e ndihmës juridike falas.