NJOFTIM PËR HAPJEN E SEMS PËR REGJISTRIMIN E SEMESTRIT

14 Janar 2022
SHARE

1.  Hapet SEMS-afati për regjistrimin e semestrave (dimëror dhe veror të vitit akademik 2021/22 dhe kryerjes së obligimeve të mbetura nga vitet paraprake) për studentët e tri niveleve të studimeve.

2.  Afati i regjistrimit të semestrave do të jetë i hapur nga data 14.01.2022 deri më datë 28.2.2022.