Vazhdim i afatit për regjistrimin e semestrave të vitit akademik 2021/2022

10 Mars 2022
SHARE

1.  Hapet SEMS-afati për regjistrimin e semestrave (dimëror dhe veror të vitit akademik 2021/22 dhe kryerjes së obligimeve të mbetura nga vitet paraprake) për studentët e tri niveleve të studimeve.

2.  Afati i regjistrimit të semestrave do të jetë i hapur deri më datë 18.03.2022, ora 16:00.