Ass. Prof. Luljeta Plakolli Kasumi

Ass. Prof. Luljeta Plakolli Kasumi

Prodekane për marrëdhënie ndërkombëtare dhe projekte të studentëve

Nr.kontaktues:

+383(0)38 229 063/ 220 484

///

Prodekanja për marrëdhënie ndërkombëtare dhe projekte me studentë është përgjegjëse për fushën përkatëse dhe detyrat të cilat i caktohen nga Dekani i Fakultetit Juridik. Për punën e saj i përgjigjet Dekanit.

Kontakt[email protected]