Prof. Ass. Dr. Florent Muçaj

Prof. Ass. Dr. Florent Muçaj

Prodekan për çështje mësimore dhe cilësi

Nr.kontaktues:

+383(0)38 229 063/ 220 484

Prodekani për çështje mësimore dhe cilësi është përgjegjës për fushën përkatëse dhe detyrat të cilat i caktohen nga Dekani i Fakultetit Juridik. Për punën e tij i përgjigjet Dekanit.

Kontakt: [email protected]