• Mirësevini në Fakultetin Juridik!

     

Shpërndarja e ID-Kartelave për studentët të cilët janë fotografuar për kalim nga Indeks në ID-Kartelë

Shpërndarja e ID-Kartelave për studentët të cilët nuk janë paraqitur në afatin e parë të shpërndarjes së ID-Kartelave do të bëhet nesër më date: 09.10.2015, nga ora: 09:00 -12:00 dhe 13:00 - 14:30&...

Më shumë

Të studiosh dhe të hulumtosh në Gjermani, Bursat e DAAD-së

Institucionet e Arsimit të Lartë në Gjermani kanë një gamë të gjerë të ofertave për studime dhe hulumtime.

S’ka asgjë, që nuk mund të studiohet në Gjermani. Ekzistojnë më shu...

Më shumë

Mundësi për punë praktike në FINCA

FINCA është institucion ndërkombëtar Amerikan me seli në Washington, DC, që operon në 23 shtete të botës, në 5 kontinente, duke shërbyer mbi 1,000.000 klientë. Me qëllim për të rritur efikasitetin ...

Më shumë

Internship Programme of German Business for the Countries of the Western Balkans

Internship Programme of German Business for the Countries of the Western Balkans është program i organizuar/financuar nga Qeveria e Republikës se Gjermanisë, i cili ju mundëson te rinjve nder 30 vj...

Më shumë

Qendra për Zhvillim të Karrierës, Fakulteti Juridik, Universiteti i Prishtinës”Hasan Prishtina”

Njoftohen studentët e Fakultetit Juridik- UP, se GIZ (Shoqëria Gjermane për Bashkëpunim Ndërkombetar ), ofron Më shumë