• Mirësevini në Fakultetin Juridik!

     

Aplikimi për ndrrim të statusit të studentit

 
Njoftohen studentët e Fakultetit Juridik të studimeve bachelor se aplikimi për ndrrim të statusit të studentit ( nga studimet me korrespodencë në studime të rregullta) do të bëhët me...

Më shumë

Njoftim / Regjistrimi i studentëve në Administraten Qendrore dhe në Fakultet (Viti akademik 2016/17)

Njoftohen studentët e Fakultetit Juridik të studimeve Baçelor dhe Master të cilët janë pranuar në vitin akademik 2016/17 dhe ende nuk janë regjistruar në Administraten Qendrore dhe në Fakultet se ...

Më shumë

Njoftim për kandidatët që kanë aplikuar në Drejtimin Civil dhe të Drejtë Pronësore - Master

Njoftohen kandidatët që kanë aplikuar në Drejtimin Civil dhe të Drejtë Pronësore - Master, të cilët e kanë kaluar pragun e Provimit Pranues 40% sipas Konkursit dhe nuk janë pranuar...

Më shumë

Njoftim për shtyrje të afatit për regjistrim të semestrit për studentët e vitit të I-rë në Baçelor dhe Master

Senati i UP-së në mbledhjen e mbajtur me 14.10.2016 ka vendosur që për studentë e vitit të parë I-rë në nivelin BA dhe MA të cilët nuk e kanë regjistruar semestrin deri më 10.10.2016 -BA, përkatës...

Më shumë

Harvard National Model United Nations Team 2016/17 APPLY NOW

All interested students of the Faculty of Law, are invited to apply to become members of the Team that will be representing the University of Prishtina, at the Harvard National Model United Nations...

Më shumë