• Mirësevini në Fakultetin Juridik!

     

Shqyrtimi i kërkesave - ankesave të Afatit të parë për vitin akademik 2014/15

Për ta shkarkuar Vendimin (Kliko këtu)

Më shumë

E DREJTA E ANKESËS DHE AFATI PËR ANKESË

Kandidatët të cilët nuk janë pranuar mund t’i paraqesin ankesë fakultetit përkatës më së largu 48
orë pas publikimit të rezultateve (24.07.2014). Pas këtij afati, ankesat nuk do të pr...

Më shumë

Rezultatet e provimit pranues për vitin akademik 2014/15

Të Rregullt (Kliko këtu)
Me Korrespodencë Më shumë

Orari i mbajtjes së provimit pranues të afatit të parë për vitin akademik 2014/15

Listat e kandidatëve nëpër salla për provimin pranues i cili do të mbahet më: 21.07.2014Më shumë

Vendim mbi caktimin e masës disiplinore

 VENDIMI (kliko këtu për ta shkarkuar)

Më shumë