Prof.Ass.Dr.Avni  Puka

Prof.Ass.Dr.Avni Puka

Dekan

Nr.kontaktues:

+383(0)38 229 063

Blogu i Dekanit

Disa fjalë nga Dekani