• Mirësevini në Fakultetin Juridik!

     

Njoftim për pushim vjetor - kolektiv

 

Më shumë

ORARI I PROVIMEVE PËR AFATIN E SHTATORIT I 2020 - Baçelor

 ORARI I PROVIMEVE PËR AFATIN E SHTATORIT I 2020 - Baçelor (Kliko këtu)

Më shumë

ORARI I PROVIMEVE PËR AFATIN E SHTATORIT I 2020 - Master

Programi Penal (Kliko këtu)

Programi Civil Më shumë

JOIN THE UNIVERSITY OF PRISHTINA “WILLEM C. VIS MOOT” TEAM

 

Më shumë

MBLEDHJA KONSTITUIVE E KËSHILLIT TË FAKULTETIT JURIDIK dhe ZGJEDHJA E DEKANIT

 MBLEDHJA KONSTITUIVE E KËSHILLIT TË FAKULTETIT JURIDIK dhe ZGJEDHJA E DEKANIT

Në bazë të Rregullores nr. 771 datë 06.03.2020, për rregullat dhe procedurat për zgjedhjet e përg...

Më shumë