• Mirësevini në Fakultetin Juridik!

     

MBLEDHJA KONSTITUIVE E KËSHILLIT TË FAKULTETIT JURIDIK dhe ZGJEDHJA E DEKANIT

 MBLEDHJA KONSTITUIVE E KËSHILLIT TË FAKULTETIT JURIDIK dhe ZGJEDHJA E DEKANIT

Në bazë të Rregullores nr. 771 datë 06.03.2020, për rregullat dhe procedurat për zgjedhjet e përg...

Më shumë

NJOFTIM ZYRTARE NGA KZF

KZF ju informon që sipas dinamikës zgjedhore, mbledhja konstituive e Këshillit të Studentëve të Fakultetit Juridik, mbahet me datë 07.07.2020, nga ora 15:00.Lokacion...

Më shumë

Rezultatet e votimit për anëtarë të Senatit nga radha e personelit jo akademik - Balotazhi

 Rezultatet e votimit për anëtarë të Senatit nga radha e personelit jo akademik - Balotazhi Më shumë

Rezultatet e votimit për anëtarë të Senatit nga radha e personelit akademik dhe jo akademik

Anëtarët e Senatit nga radha e personelit akademik (Kliko këtu)
Më shumë

Njoftim për votim datë 01.07.2020

 Në bazë të RREGULLORES nr. 771 datë 06.03.2020, PËR RREGULLAT DHE PROCEDURAT PËR ZGJEDHJET E PËRGJITHSHME TË PERSONELIT AKADEMIK DHE JO AKADEMIK NË NIVEL TË PËRFAQËSIMIT NË UNIVERSITETIN E P...

Më shumë