Puna hulumtuese e studentëve

Studentët e regjistruar në Shkollën e Doktoratës së Fakultetit Juridik i përmbahen një plani hulumtues që mbështetet në parimet e origjinalitetit të hulumtimit, integritetit akademik dhe pritjeve në raport me konkurrencën në tregun e dijes. Ata marrin pjesë aktive në zhvillimet hulumtuese në Fakultet dhe kontribojnë në fushën e mësimdhënies përmes asistencës së profesorëve senior. Puna hulumtuese e studentëve të doktoratës publikohet gjithashtu në portalin zyrtar të Fakultetit Juridik dhe revistë.