Revista E DREJTA/LAW

Revista E DREJTA është një revistë shkencore e Fakultetit Juridik, e botuar në gjuhën shqipe, në mënyrë të rregullt së paku dy herë në vit. Revista shpeshherë boton edhe tema të veçanta në një gjuhë të huaj me një redaktor të huaj. Planet për ndërkombëtarizimin e Revistës janë duke u zhvilluar aktualisht, dhe synohet që ajo të shëndërrohet në një platformë të publikimeve shkencore nën një shtepi botuese ndërkombëtare, gjë që përfshin një reformë substanciale të tërë kësaj ndërmarrjeje.