Numri aktual i revistës
Kopertina 2020
Publikuar me: 10/11/2022 Shkarko
Përmbajtja
Publikuar me: 10/11/2022 Shkarko
Enver Hasani - PËRDORIMI ARBITRAR DHE VEND E PAVEND I PRAKTIKËS SË STRASBURGUT NGA GJYKATA KUSHTETUESE E KOSOVËS
Publikuar me: 10/11/2022 Shkarko
Iset Morina - FRIEDRICH CARL VON SAVIGNY DHE KODIFIKIMI I SË DREJTËS PRIVATE - ARS BONI ET AEQUI VS AUTORITETI POLITIK
Publikuar me: 10/11/2022 Shkarko
Haxhi Xhemajli & Nur Çeku - GJENDJA E JASHTËZAKONSHME, MODELIMET KUSHTETUESE DHE SFIDA E BALANCIMIT TË PUSHTETEVE
Publikuar me: 10/11/2022 Shkarko
Agim Maliqi - LOGARIDHËNIA E GJYQTARËVE NË DRITËN E LIGJIT PËR PËRGJEGJËSINË DISIPLINORE TË GJYQTARËVE
Publikuar me: 10/11/2022 Shkarko
Vlerona Maliqi - SHMANGIA NGA PËRMBUSHJA E DETYRIMEVE KONTRAKTORE – PËRLIGJJA ME COVID-19 DHE LIGJIN PËR MARRËDHËNIET E DETYRIMEVE
Publikuar me: 10/11/2022 Shkarko