Garat Studentore

Studentët e Fakultetit Juridik të Universitetit të Prishtinës marrin pjesë rregullisht në gara, simpoziume dhe samite ndërkombëtare. Studentët përgjatë viteve kanë përfaqësuar Universitetin e Prishtinës në mënyrë shumë të suksesshme në garat si në vijim:

  • Gara për të Drejtën Ndërkombëtare Komerciale dhe të Drejtën e Aribtrazhit (Willem C. Vis International Arbitration Moot Court), që mbahet çdo vit në Vjenë;
  • ICC Moot Court Competiton , Hagë, Mbretëria e Holandës;
  • Nuremberg Moot Court, Nurmeberg, Gjermani;
  • Gara Harvard Model United Nations (HMNUN);
  • Gara JESSUP International Moot Court, Washington D.C./Shtetet e Bashkuara të Amerikës;
  • DCFR Arbitration Moot në Varshavë, Poloni
  • Gara ndërkombëtare në të ‘’Drejtën Humanitare’’ në Lubjanë të Sllovenisë;
  • Simpoziumet e Institutit Universitar të Evropës dhe Universitetit James Madison në Firence të Italisë;
  • Pjesëmarrja e studentëve nga QDNJ dhe QBDT në ‘’Samitin e Marmarasë të Asociacionit të të Drejtës’’ në Stamboll, Turqi;

Pjesëmarrja e studentëve të cilët do të përfaqësojnë Universitetin e Prishtinës në këto gara dhe takime ndërkombëtare bëhet përmes procedurave transparente të bazuara në kompetencë dhe meritokraci.