Programi i Zyrës së Dekanit
Dean’s Office Program 2020-2024 Principles, objectives and decision-making process
Publikuar me: 10/03/2021 Shkarko
Programi i Zyrës së Dekanit 2020-2024 Parimet, objektivat dhe procesi i vendimmarrjes
Publikuar me: 10/03/2021 Shkarko