Rregullore dhe Vendime
4-112, 18.12.2023, Konkurs për ndarjen e bursave universitare për vitin akademik 2023-2024
Publikuar me: 18/12/2023 Shkarko
Vendim i Senatit të UP-së, mbi kushtet e regjistrimit të vitit vijues të studimeve baçelor
Publikuar me: 29/09/2023 Shkarko
Vendim i Senatit të UP-së, mbi kushtet e regjistrimit të vitit vijues të studimeve master
Publikuar me: 29/09/2023 Shkarko
Vendim për vazhdimin e kohëzgjatjes së afatit për përfundimin e studimeve për studentët e nivelit të studimeve baçelor, master dhe doktoratë
Publikuar me: 29/09/2023 Shkarko
Vendim për vazhdimin e kohëzgjatjes së afatit për përfundimin e studimeve për studentët e nivelit të studimeve baçelor, master dhe doktoratë, të cilët e kanë kaluar periudhën e lejuar të kohëzgjatjes
Publikuar me: 06/10/2022 Shkarko
RREGULLORE PËR PARANDALIMIN DHE MBROJTJEN NGA NGACMIMI SEKSUAL DHE NGA NGACMIMI NË UNIVERSITETIN E PRISHTINËS
Publikuar me: 05/04/2022 Shkarko
4-74, 10.12.2021, Vendim i Këshillit Drejtues të UP-së, për lirim nga pagesa e semestrave e një kategorije të studentëve
Publikuar me: 13/12/2021 Shkarko
Vendim për plotësim-ndryshim të nenit 7 të vendimit nr. 2-394 dt. 28.10.2020 mbi kushtet e regjistrimit të vitit vijues të studimeve themelore-baçelor
Publikuar me: 07/09/2021 Shkarko
Vendim për vazhdimin e kohëzgjatjes së afatit të diplomimit për studentët të cilët e kanë kaluar periudhën e lejuar të kohëzgjatjes së rregullt të studimeve në nivelin baçelor, master dhe doktoratë
Publikuar me: 07/09/2021 Shkarko
Vendim - Për kriteret e paraqitjes , vlerësimit dhe mbrojtjes së temave master 1.6.2021
Publikuar me: 04/06/2021 Shkarko
Konkluzione - Doktoratë 1.6.2021
Publikuar me: 04/06/2021 Shkarko
Vendim për kriteret e paraqitjes , vlerësimit dhe mbrojtjes së temave master
Publikuar me: 10/03/2021 Shkarko
Vendim per percaktimin e ngarkeses ne pune nr.3-881, date 11.12.2020
Publikuar me: 10/03/2021 Shkarko