Rregullore dhe Vendime
Vendim për plotësim-ndryshim të nenit 7 të vendimit nr. 2-394 dt. 28.10.2020 mbi kushtet e regjistrimit të vitit vijues të studimeve themelore-baçelor
Publikuar me: 07/09/2021 Shkarko
Vendim për vazhdimin e kohëzgjatjes së afatit të diplomimit për studentët të cilët e kanë kaluar periudhën e lejuar të kohëzgjatjes së rregullt të studimeve në nivelin baçelor, master dhe doktoratë
Publikuar me: 07/09/2021 Shkarko
Vendim - Për kriteret e paraqitjes , vlerësimit dhe mbrojtjes së temave master 1.6.2021
Publikuar me: 04/06/2021 Shkarko
Konkluzione - Doktoratë 1.6.2021
Publikuar me: 04/06/2021 Shkarko
Vendim për kriteret e paraqitjes , vlerësimit dhe mbrojtjes së temave master
Publikuar me: 10/03/2021 Shkarko
Vendim per percaktimin e ngarkeses ne pune nr.3-881, date 11.12.2020
Publikuar me: 10/03/2021 Shkarko