Rregullore dhe Vendime
Vendim per percaktimin e ngarkeses ne pune nr.3-881, date 11.12.2020
Publikuar me: 10/03/2021 Shkarko
Vendim për kriteret e paraqitjes , vlerësimit dhe mbrojtjes së temave master
Publikuar me: 10/03/2021 Shkarko
Konkluzione - Doktoratë 1.6.2021
Publikuar me: 04/06/2021 Shkarko
Vendim - Për kriteret e paraqitjes , vlerësimit dhe mbrojtjes së temave master 1.6.2021
Publikuar me: 04/06/2021 Shkarko