Programet

Fakulteti Juridik ofron programe të studimit në nivelin baçelor, master dhe doktoratë. Fakulteti Juridik ka 9 programe të akredituara në tri nivelet e studimit. Aktualisht një program është akredituar në gjuhën angleze.