Master-Programi Financiar
E drejta bankare dhe tregjeve financiare
Publikuar me: 11/03/2021 Shkarko
Aspektet ndërkombëtare të tatimit
Publikuar me: 11/03/2021 Shkarko
Ekonomia dhe sistemi ligjor
Publikuar me: 11/03/2021 Shkarko
E drejta tatimore dhe buxhetore
Publikuar me: 11/03/2021 Shkarko
E drejta tatimore komerciale
Publikuar me: 11/03/2021 Shkarko
Tregjet dhe institucionet financiare
Publikuar me: 11/03/2021 Shkarko
Tregëtia ndërkombëtare dhe e drejta e investimeve
Publikuar me: 11/03/2021 Shkarko
Standardet ndërkombëtare të raportimit financiar dhe auditimi
Publikuar me: 11/03/2021 Shkarko
Sistemi fiskal në funksion të politikës sociale
Publikuar me: 11/03/2021 Shkarko
Politika fiskale dhe sundimi i ligjit
Publikuar me: 11/03/2021 Shkarko