Viti i tretë baçelor
E Drejta e Unionit Evropian
Publikuar me: 27/02/2024 Shkarko
Krimi i organizuar
Publikuar me: 10/11/2023 Shkarko
E drejta e procedurës penale
Publikuar me: 14/10/2023 Shkarko
Shkathtësitë e praktikës gjyqësore
Publikuar me: 02/11/2021 Shkarko
Procedura Administrative
Publikuar me: 27/10/2021 Shkarko
E Drejta Bankare
Publikuar me: 12/03/2021 Shkarko
Financat dhe e drejta financiare
Publikuar me: 12/03/2021 Shkarko
E Drejta e Punës
Publikuar me: 12/03/2021 Shkarko
International Collective Security & NATO
Publikuar me: 12/03/2021 Shkarko
Vet-administrimi lokal
Publikuar me: 12/03/2021 Shkarko
E drejta e sigurimit social ndërkombëtar
Publikuar me: 12/03/2021 Shkarko
Taktika kriminalistike
Publikuar me: 12/03/2021 Shkarko
Arbitrazhi
Publikuar me: 12/03/2021 Shkarko
E drejta ndërkombëtare private
Publikuar me: 12/03/2021 Shkarko
E drejta e procedurës penale
Publikuar me: 12/03/2021 Shkarko
E Drejta e Detyrimeve
Publikuar me: 12/03/2021 Shkarko
E Drejta Ndërkombëtare Publike
Publikuar me: 12/03/2021 Shkarko