Viti i dytë baçelor
E Drejta Administrative
Publikuar me: 27/10/2021 Shkarko
Komunikimi masiv dhe e drejta
Publikuar me: 07/06/2021 Shkarko
Klinika Juridike Civile
Publikuar me: 12/03/2021 Shkarko
Kundërvajtjet në Lëmin Penal
Publikuar me: 12/03/2021 Shkarko
Gjyqësia kushtetuese
Publikuar me: 12/03/2021 Shkarko
Organizatat Ndërkombëtare
Publikuar me: 12/03/2021 Shkarko
E drejta familjare dhe trashegimore
Publikuar me: 12/03/2021 Shkarko
Kriminalistika
Publikuar me: 12/03/2021 Shkarko
Klinika Juridike nga e drejta familjare dhe trashëgimore
Publikuar me: 12/03/2021 Shkarko
E drejta kadastrale
Publikuar me: 12/03/2021 Shkarko
Konsumi dhe e drejta e konsumatorëve
Publikuar me: 12/03/2021 Shkarko
Politika Ekonomike
Publikuar me: 12/03/2021 Shkarko
E drejta civile
Publikuar me: 12/03/2021 Shkarko
E Drejta Penale
Publikuar me: 12/03/2021 Shkarko
E drejta kushtetuese
Publikuar me: 12/03/2021 Shkarko