Master-Programi Penal
Psikologjia gjyqësore
Publikuar me: 02/11/2021 Shkarko
Efikasiteti i procedurës penale dhe të drejtat e njeriut
Publikuar me: 02/11/2021 Shkarko
E drejta e procedurës penale krahasuese
Publikuar me: 02/11/2021 Shkarko
Etiologjia e krimit
Publikuar me: 11/03/2021 Shkarko
Ekzekutimi i sanksioneve penale - Qëllimet dhe strategjitë
Publikuar me: 11/03/2021 Shkarko
Ekzekutimi i dënimeve alternative
Publikuar me: 11/03/2021 Shkarko
E drejta penale evropiane
Publikuar me: 11/03/2021 Shkarko
Trafikimi me njerëz
Publikuar me: 11/03/2021 Shkarko
Teknika dhe taktika e hetimit te krimit
Publikuar me: 11/03/2021 Shkarko
Të provuarit në procedurë penale
Publikuar me: 11/03/2021 Shkarko
Ndihma juridike dhe ekstradimi
Publikuar me: 11/03/2021 Shkarko
Mjekësia Ligjore
Publikuar me: 11/03/2021 Shkarko
Krimi i jakës së bardhë
Publikuar me: 11/03/2021 Shkarko
Klinika juridike penale
Publikuar me: 11/03/2021 Shkarko