Master-Programi Penal
Ndihma juridike dhe ekstradimi
Publikuar me: 07/03/2024 Shkarko
Të Provuarit në procedurën penale
Publikuar me: 07/03/2024 Shkarko
Etiologjia e krimit
Publikuar me: 14/11/2023 Shkarko
Krimi i jakës së bardhë
Publikuar me: 10/11/2023 Shkarko
Klinika juridike penale
Publikuar me: 01/03/2023 Shkarko
Ekzekutimi i dënimeve alternative
Publikuar me: 27/02/2023 Shkarko
Ekzekutimi i sanksioneve penale-qëllimi dhe strategjitë
Publikuar me: 27/02/2023 Shkarko
E drejta penale Evropiane
Publikuar me: 11/01/2023 Shkarko
Klinika juridike penale
Publikuar me: 18/02/2022 Shkarko
Psikologjia gjyqësore
Publikuar me: 02/11/2021 Shkarko
Efikasiteti i procedurës penale dhe të drejtat e njeriut
Publikuar me: 02/11/2021 Shkarko
E drejta e procedurës penale krahasuese
Publikuar me: 02/11/2021 Shkarko
Trafikimi me njerëz
Publikuar me: 11/03/2021 Shkarko
Teknika dhe taktika e hetimit te krimit
Publikuar me: 11/03/2021 Shkarko
Mjekësia Ligjore
Publikuar me: 11/03/2021 Shkarko