Moduli i shkencave Penale-Juridike
Viktimologjia
Publikuar me: 15/02/2024 Shkarko
E drejta penale ndërkombëtare
Publikuar me: 11/03/2021 Shkarko
E drejta penale - pjesa e posaçme
Publikuar me: 11/03/2021 Shkarko
E drejta e procedurës penale- Pjesa e posaçme
Publikuar me: 11/03/2021 Shkarko